Nadat u uw voertuig door ons hebt laten taxeren, is de eerste stap naar een goede verzekering voor uw auto of motorfiets gezet. Een gecertificeerd taxatierapport is tenslotte slechts het begin, ook de manier waarop u uw voertuig verzekert is heel belangrijk.
Bij welke verzekeringsmaatschappij u uw auto of motorfiets verzekert is niet het belangrijkste, de manier van verzekeren des te meer. Dit lichten wij graag even toe.

Artikel 7:960 BW (voormalig artikel 275 W.v.K.)
Dit artikel luidt als volgt: "De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijke voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige."

Let u hier even op bij het afsluiten van een nieuwe verzekering, of kijkt u uw huidige polis nog even na.